Pàgina d'inici » Voluntats anticipades

Voluntats anticipades

Consideracions sobre les voluntats anticipadas (CBC) Març 2010

El documento de voluntades anticipadas Marc Antoni Broggi Med Clin 2001;117:14-5

Guia informativa per elaborar un document de voluntats anticipades Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Revisió del Circuit hospitalari del Document de Voluntats Anticipades segons la nova versió de la guia Consideracions sobre el DVA  proposat pel  CBC  Butlletí de Bioètica, Febrer 2012 

Vídeo: Morir bé

L’atenció centrada en el pacient, les voluntats anticipades i el pla de decisions anticipades. JM.Busquets  Butlletí del Comitè de Bioètica de Catalunya ,nº 21.Febrer 2017

Voluntats anticipades: dificultats per a la posada en pràctica i finestres d’oportunitat. Taula de valors BUTLLETÍ DEL COMITÈ DE BIOÈTICA DE CATALUNYA Octubre 2015 Núm. 17 Borrel F, Ramos J, Pascual MC ://comitebioetica.cat/voluntats-anticipades-dificultats-per-a-la-posada-en-practica-i-finestres-doportunitat-taula-de-valors/

Model de DVA