Inicio » Temes i termes de la bioètica

Temes i termes de la bioètica

Ahir a la tarda es va presentar a la sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona el Diccionari de bioètica, que conté 699 termes d’aquesta matèria. Cada article terminològic inclou una o més denominacions catalanes, equivalents en castellà i anglès, la definició i, sovint, notes explicatives.

El termes estan classificats temàticament en onze subàmbits molt diversos, que reflecteixen la interdisciplinarietat de la bioètica: conceptes generals; drets i deures; atenció sanitària; reproducció;  final de la vida; cèl·lules, teixits i òrgans; genètica; recerca; salut mental; salut pública, i ecoètica.

El diccionari es publica simultàniament en paper i en línia, i ha estat fruit de la iniciativa del Comitè de Bioètica de Catalunya. S’ha elaborat conjuntament entre el Centre de Terminologia TERMCAT, organisme adscrit al Departament de Cultura, i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. També han participat en l’elaboració del diccionari nombrosos experts de l’àmbit, i el Comitè de Bioètica de Catalunya n’ha aprovat el contingut final, com a obra de consens i amb caràcter institucional.

La publicació del diccionari es complementa amb una infografia interactiva que conté un conjunt d’enllaços als àmbits temàtics i a alguns dels termes més destacats del diccionari.

Si heu de fer referència a aquesta infografia, la citació recomanada és la següent:,CENTRE DE TERMINOLOGIA. Temes i termes de la bioètica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. [1 infografia]
<https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/temes-i-termes-la-bioetica>