Inicio » QUI SOM

QUI SOM

Els Comitès de Bioètica  són òrgans assessors que, mitjançant la reflexió fonamentada, ajuden a decidir davant de situacions èticament dubtoses que sorgeixen en l’àmbit de la salut. Les seves reflexions i posicionaments, son de caràcter assessor i no decisori,  no son vinculants .

Els objectius i funcions principals del CEA són:

 • Educativa i formativa, tan pels mateixos membres del grup, com per a la resta de professionals de la institució
 • L’anàlisi de casos conflictius sorgits en la pràctica assistencial, i l’elaboració de propostes per a la seva resolució.
 • Proposta a la institució de protocols institucionals d’actació en aquells casos que plantegen  més freqüentment conflictes ètics.
 • Col.laborar en la protecció dels drets dels malalts, familiars i professionals de la institució

COMPOSICIÓ

 • Cristina Serra ( Presidenta)
 • Montserrat Hernández ( Secretaria)
 • Cristina Martín ( Secretaria)
 • Elisabet Cos Badia 
 • Raquel Cuevas
 • Antoni Feliu 
 • Mariano Fernández
 • Merche Fernandez
 • Marta Folch Benito
 • Susana Galvez
 • Manel Garrucho
 • Gabriel Giménez
 • Agus Guillén
 • Josep Lopez Garrido
 • Diana Navarro
 • Maite Robles Rodriguez
 • Carme Ruiz
 • Rosa Sabater
 • Lluis Villegas
 • Judith Xirgu

Per contactar amb el CEA : comitedetica@fphag.org