Inicio » Consultes

Consultes

Podeu fer-nos arribar tots aquells comentaris, suggeriments o consultes a comitedetica@fphag.org

 

  • Un cop es rep una consulta, s’envia una resposta confirmant que s’ha rebut.
  • La consulta es fa extensiva a la totalitat del Comitè.
  • Si la consulta és urgent, es designa una comissió d’urgència per fer arribar la resposta el més aviat possible.
  • Si no és urgent, la consulta es tracta en la següent reunió ordinària del Comitè, on es delibera de manera conjunta i es consensua una resposta. I si cal es demana a la persona que fa la consulta tota aquella informació que es necessiti per a poder treballar correctament sobre el cas plantejat.
  • Posteriorment s’envia la resposta del CEA a la persona que ha fet la consulta.