Inicio » Confidencialitat

Confidencialitat

La confidencialitat de la informació sanitària dels adolescents i l’accés dels pares a “La Meva Salut”(LMS) .  Comité de Bioètica de Catalunya

Intimitat, confidencialitat i secret Fundación Ciencias de la Salud. 2005

Document sobre Bioètica i Big Data de salut: explotació i comercialització de les dades dels usuaris de la sanitat pública M. R. Llàcer, M. Casado i L. Buisan (coords.) 2015

Confidencialidad. Recomendaciones del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 2009

Confidencialitat de la informació clínica informatitzada Comite de Bioètica de Catalunya, 2015

La confidencialidad en la práctica clínica: historia clínica y gestión de la información. Javier Júdeza, Pilar Nicolásb, M. Teresa Delgadoc, Pablo Hernandod, José Zarcoe y Silvia Granollers

Principis de confidencialitat en la pràctica clínica  Col.legi Oficial de Metges de Catalunya. Robles del Olmo, B., Monés Xiol, J., Morató Agustí, M.L., Sala Pedrós, J., Marquet Palomer, R., Terés Quiles, J., Morlans Molina, M.

Documento de la camfic. Confidencialidad: el derecho a la intimidad

Sobre la possibilitat de no compartir alguns codis diagnòstics a la història clínica compartida de Catalunya (HCCC) i La Meva Salut (LMS). Comitè de Bioètica de Catalunya

Els Drets dels ciutadans en la gestió de les seves dades de salut. Comitè de Bioètica de Catalunya. Octubre 2020